Search
Close this search box.

Lasta Sanco

Lasta Sanco, en Esperanto, significa “Última oportunitat”, un projecte que busca transmetre i sentir la música des de la interculturalitat sense barreres ni fronteres des del respecte entre pobles tal i com busca l’Esperanto, la llengua universal.
INFLUÈNCIA AFRICANA /  MESTISSATGE ELECTRÒNIC / MESTISSATGE DE LLENGÜES / MESTISSATGE MUSICAL